close
تبلیغات در اینترنت
پلیش ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﮓ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻳ
loading...

موبایل و فری نت

یک ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﭼﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﻏﺮﺏ ﮊﺍﭘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﻣﻮ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻠﻮ( ﺳﮓ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﻧﺎﻡ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﭼﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﮊﺍﭘﻦ، ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﺩﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﮓ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ…

پلیش ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﮓ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻳ

یک ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﭼﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﻏﺮﺏ ﮊﺍﭘﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﻣﻮ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻠﻮ( ﺳﮓ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺍﻧﺢ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﻧﺎﻡ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﭼﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﮊﺍﭘﻦ، ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﮓ ﺩﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: "ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﮓ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺶ ﺗﻼﺵ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻛﻨﺪ". ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮊﺭﻣﻦ ﺷﭙﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﻣﻮ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭼﻴﻬﻮﺍﻫﻮﺍ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﮓ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ
درباره
siaa بازدید : 383 شنبه 24 دي 1390 زمان : 2:40 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط نیو وان در تاریخ 1390/12/3 و 14:01 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
شما می توانید با ثبت وبلاگ خود در بهترین و زیباترین سیستم تبادل لینک اتوماتیک
باعث افزایش آمار و رنک وبلاگ خود در گوگل شوید
وبلاگ زیباتون رو در نیو وان ثبت کنید تا کسانی که از وجود
وبلاگ زیبای شما خبر ندارند نهایت استفاده را ببرند
با تشکر
http://new1.ir/new1link/
www.new1.ir آدرس سایتهای موزیک و اخبار موزیک


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  لینک دوستان
 • هارد SSD
 • اجاره باغ برای عروسی
 • آپلود
 • قیمت ssd samsung
 • اپلود
 • تجهیزات توانبخشی
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • آتلیه کودک
 • لوگو
 • مشاوره آنلاین
 • خرید خودرو
 • دکتری
 • سنجش و دانش
 • اخبار ورزشی
 • آفبا
 • جذاب ترین پسر ایرانی
 • گپ
 • خرید ssd samsung
 • شبکه اجتماعی
 • چت روم
 • آفبا
 • سنجش و دانش
 • IT Research Center
 • تراوين
 • دانلود بازی اندروید
 • دانلود آهنگ جدید
 • دانلود آهنگ جدید
 • روغن ماساژ بدن
 • افزایش سایز سینه
 • دستگاه وکیوم سینه
 • دانلود کتاب
 • دانلود پایان نامه مدیریت
 • مبلمان اداری
 • مبل
 • مبل
 • العاب بنات
 • بازی
 • بازی
 • خرید جم
 • خرید بازی کامپیوتر
 • نرم افزار حقوق و دستمزد
 • مدل روز
 • وی پی ان
 • خرید vpn
 • خرید وی پی ان
 • فروشگاه بدليجات اينترنتی
 • لایسنس ویندوز 10 اورجینال
 • بلیط چارتر
 • اکشن فتوشاپ
 • خرید هاست
 • آهنگ تهران سیاوش قمیشی
 • مکمل شاپ
 • خرید بلیط هواپیما
 • پودر چاقی
 • جوک خنده دار
 • خرید اینترنتی
 • مرجع قیمتی محصولات
 • های وی پی ان
 • دانلود آهنگ جدید ایرانی
 • طراحی قالب وردپرس
 • خرید اینترنتی
 • عکس بازیگران ایرانی
 • خرید vpn
 • مشاوره ازدواج
 • شارژ ایرانسل
 • فروشگاه ساز
 • قیمت تلویزیون ال جی
 • فروش بک لینک
 • همکاری در فروش
 • دانلود آهنگ جدید موزیک ویدیو
 • Android strategy Game
 • بازی دخترانه ارایشگری
 • دستبند فانی بافت
 • سرور مجازی
 • تعمیر نیسان پاترول
 • دانلود فیلم خارجی
 • دانلود آهنگ جدید
 • فروش اسپمر
 • لوازم یدکی پراید
 • چت روم
 • فروش بک لینک
 • عکس بازیگران
 • فال تاروت
 • هندزفری تغییر صدا
 • آخرین اخبار باشگاه استقلال
 • اخبار سینما
 • سئو
 • زعفران
 • تعبیر خواب
 • دانلود فیلم جدید
 • سرمایه گذاری در منطقه 22
 • Saffron
 • دانلود آهنگ
 • طراحي ابرو
 • شابلون طراحي ابرو
 • دانلود سريال جديد با لينک مستقيم
 • خريد دامين
 • پد اتو
 • گردنبند
 • فاني بافت
 • آگهي استخدام
 • خريد پستي ساعت تاچ اسکرين led
 • موبايل
 • خريد ساعت مچي g shock
 • خريد ساعت شنا
 • ليف جادويي
 • فروشگاه پرشين شاپ
 • تبديل اينترانت به اينترنت
 • دانلود فيلم
 • گيرنده ديجيتال usb
 • رژيم لاغري سريع
 • فيلترشکن
 • پروژه
 • عکس بازيگران
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  نظرتون درمورد سایت؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 149
 • کل نظرات : 24
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 690
 • آی پی امروز : 43
 • آی پی دیروز : 62
 • بازدید امروز : 165
 • باردید دیروز : 169
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 2,044
 • بازدید ماه : 2,297
 • بازدید سال : 28,472
 • بازدید کلی : 240,654
 • موضوعات

  زیباترین ها